Nami Launchpad
Đăng nhập

Hướng dẫn dành cho dự án đăng ký tham gia TPO trên Nami Launchpad

  • Bước 1: Hoàn thành đơn đăng ký tham gia TPO trên Nami Launchpad tại đây
  • Bước 2: Quá trình rà soát, đánh giá dự án dự kiến trong vòng 2 tuần
  • Bước 3: Đội ngũ Nami sẽ liên hệ với dự án sau khi có kết quả đánh giá
  • Bước 4: Thảo luận và lên lộ trình chào bán, giải ngân và unlock token cụ thể
  • Bước 5: Mở bán TPO

Thông tin liên hệ: